@age_mavia

@age_mavia
MENJELAJAH UNTUK BERBAGI

ALONEDIECTIVITWEET

Hak cipta dilindungi. Diberdayakan oleh Blogger.
On Kamis, 16 Februari 2012

Ketika membaca Al Qur’an kita sering menjumpai tanda-tanda khusus yang dicetak lebih kecil di sela-sela ayat-ayat Al Quran.
Tahukan anda bahwa tanda-tanda tersebut adalah tanda waqof dan memiliki maksud tertentu?

Tanda-tanda tersebut merupakan rambu-rambu dalam membaca Al Quran, berikut pengertian dari beberapa tanda-tanda waqof yang terdapat dalam AlQuran.

م Harus berhenti
لا Dilarang berhenti

صلى 

Disambung lebih baik

قلى

Berhenti lebih baik

ج

Boleh berhenti

؞؞

Boleh berhenti pada salah satunya namun dilarang berhenti pada kedua-duanya

°

Tidak boleh dibaca panjang baik ketika disambung atau berhenti

o

Dibaca panjang ketika berhenti dan dibaca pendek ketika disambung

سكتة

Berhenti sesaat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan

تسهيل

Mengeluarkan bunyi antara ا dan هـ

امالة

Mengeluarkan suara antara bunyi fathah dan bunyi kasroh atau antara bunyi ا dan ى sehingga berbunyi [e]

نقل

Memindahkan harakat dari huruf yang hidup kepada huruf yang mati

اشمام

Membaca kata : la ta’manna pada surat Yusuf dengan cara didengungkan sambil menutup bibir.

ن

Tanda nun kecil adalah nun penghubung

ع

Tanda satu ‘Ain
Demikianlah pengertian dari tanda waqof yang sering kita jumpai ketika membaca Al Quranul Kariim.
Semoga tulisan ini bisa memberikan manfaat.


sumber: http://www.alquran-indonesia.com/web/news/2011/07/tanda-waqof

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments